EDG?

魔幻現實。。。

我唔係唔理解,高興好正常,甚至大聲歡呼都算了,唔係成晚嘈住嘅話,我自己忍到

但都要有個度喎?極端到發女朋友裸照,直播剃頭、食屎,強姦??????

黐線咩!已經唔係發泄嘅範疇了,變晒神經病,扮傻嚟趁機做一啲自己想做嘅嘢

feel shame for that, 我覺得我自己都有罪,但我乜嘢都做唔到,只能自救,儘量唔俾拖落去

撇開上邊嘅唔講,只講正常啲嘅狂歡同慶祝

我係睇出好多人嘅內心好壓抑,好想發泄,但社會唔畀機會男仔太感性,抒發自己嘅感受,which係非常有害,like this:"Talking to Boys the Way We Talk to Girls",主要觀點都比較普通,講"manning up"(男子漢教育)點危害男仔。但啱知道嘅一個事實:Guys are born more emotionally sensitive than girls,所以係,好多人嘅天性被壓制。。以後喊就冇必要覺得難為情了,但如果之前唔釋放,就會喺某一個時刻爆發出嚟,更加恐怖得多

評論留言区