Congrat! THE NEXT 20!

眨下眼呢一round十六場就結束咗,張敬軒可以唞兩日先了,今次真係勁,唱咗咁多場把聲仲咁好,唔使打針剩剩

晚晚encore到一點幾,勁癲,睇到一位artist對觀眾嘅愛,同埋觀眾對張敬軒嘅愛同支持

邀請嘅嘉賓都好正,有老朋友、老面孔同埋新一代,張敬軒自己都有一路出歌。唔只係紀念輝煌,更加係向前發展,香港嘅樂壇及其他文化領域都一樣,欣欣向榮,迎來盛世!

張敬軒尾場演唱會10分鐘足本訪問 晚晚超時(累計)罰款過百萬

評論留言区